Мунько, А. Ю. (2022). ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: РОЗРОБКА, РЕАЛІЗАЦІЯ, ОЦІНЮВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 66-72. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.9