Яшина, О. М., & Висоцька, О. Є. (2023). ЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КЛЮЧОВІ МІЖНАРОДНІ ВИМІРИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 41-51. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.2.6