Мунько, А. Ю. (2022) «ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: РОЗРОБКА, РЕАЛІЗАЦІЯ, ОЦІНЮВАННЯ», Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), с. 66-72. doi: 10.32851/tnv-pub.2022.1.9.