Мунько, А. Ю. «ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: РОЗРОБКА, РЕАЛІЗАЦІЯ, ОЦІНЮВАННЯ». Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, вип. 1, Червень 2022, с. 66-72, doi:10.32851/tnv-pub.2022.1.9.