Царук, В. В. «ТУРИЗМ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ – ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПОШУКУ НОВИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ». Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, вип. 4, Жовтень 2023, с. 15-24, doi:10.32782/tnv-pub.2023.4.3.