[1]
Тимощук, В.І., Загриценко, А.М., Шерстюк, Є.А., Чушкіна, І.В. і Деревягіна, Н.І. 2023. ПРОГНОЗ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПРОЕКТОВАНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. 4 (Лис 2023), 208-216. DOI:https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.26.