(1)
Димова, Г. О.; Ларченко, О. В. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ НЕРЕГУЛЬОВАНОГО ОБ’ЄКТА. tech 2023, 37-41.