(1)
Тимощук, В. І.; Загриценко, А. М.; Шерстюк, Є. А.; Чушкіна, І. В.; Деревягіна, Н. І. ПРОГНОЗ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПРОЕКТОВАНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА. tech 2023, 208-216.