Новікова, Н. В., Пелих, Н. Л., & Вогнівенко, Л. П. (2024). ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 132-138. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.15