Тимощук, В. І., А. М. Загриценко, Є. А. Шерстюк, І. В. Чушкіна, і Н. І. Деревягіна. 2023. «ПРОГНОЗ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПРОЕКТОВАНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА». Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, вип. 4 (Листопад):208-16. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.26.