Тимощук, В. І., Загриценко, А. М., Шерстюк, Є. А., Чушкіна, І. В. і Деревягіна, Н. І. (2023) «ПРОГНОЗ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПРОЕКТОВАНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА», Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (4), с. 208-216. doi: 10.32782/tnv-tech.2023.4.26.