Тимощук, В. І., А. М. Загриценко, Є. А. Шерстюк, І. В. Чушкіна, і Н. І. Деревягіна. «ПРОГНОЗ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПРОЕКТОВАНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА». Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, вип. 4, Листопад 2023, с. 208-16, doi:10.32782/tnv-tech.2023.4.26.