Тимощук, В. І., А. М. Загриценко, Є. А. Шерстюк, І. В. Чушкіна, і Н. І. Деревягіна. «ПРОГНОЗ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПРОЕКТОВАНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА». Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, no. 4 (Листопад 9, 2023): 208-216. дата звернення Квітень 15, 2024. http://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/tech/article/view/435.