(1)
Черненко, Н. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ. public 2022, 153-160.