Черненко, Н. (2022). УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 153-160. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.20