Біліченко, В. М. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 10-18. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.2