Динник, І. П. (2022). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 30-36. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.4