Воробйов, О. В., & Корчак, Н. М. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В США. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 36-45. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.5