Джаін Прадіп, К. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 46-52. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.6