Динник, І. П. (2022). АГРАРНА ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 53-57. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.7