Приліпко, С. М., Васильєва, Н. В., & Бойко, О. П. (2022). КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МІСЦЕВИХ ПРОЦЕСІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ І ГЕНДЕРНИЙ ПІДХОДИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 86-92. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.12