Царук, В. В. (2023). ТУРИЗМ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ – ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПОШУКУ НОВИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 15-24. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.4.3