Біліченко, В. М. 2022. «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ». Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, вип. 1 (Червень):10-18. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.2.