Приліпко, С. М., Н. В. Васильєва, і О. П. Бойко. 2022. «КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МІСЦЕВИХ ПРОЦЕСІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ І ГЕНДЕРНИЙ ПІДХОДИ». Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, вип. 3 (Вересень):86-92. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.12.