Біліченко, В. М. (2022) «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ», Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), с. 10-18. doi: 10.32851/tnv-pub.2022.1.2.