Джаін Прадіп, К. (2022) «ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ», Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), с. 46-52. doi: 10.32851/tnv-pub.2022.3.6.