Динник, І. П. (2022) «АГРАРНА ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ», Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), с. 53-57. doi: 10.32851/tnv-pub.2022.3.7.