Приліпко, С. М., Васильєва, Н. В. і Бойко, О. П. (2022) «КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МІСЦЕВИХ ПРОЦЕСІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ І ГЕНДЕРНИЙ ПІДХОДИ», Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), с. 86-92. doi: 10.32851/tnv-pub.2022.3.12.