Черненко, Н. «УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ». Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, вип. 4, Квітень 2022, с. 153-60, doi:10.32851/tnv-pub.2021.4.20.