Біліченко, В. М. «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ». Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, вип. 1, Червень 2022, с. 10-18, doi:10.32851/tnv-pub.2022.1.2.