Ряполова, І., & Верешко, С. (2021). ЕКСПЕРТИЗА М’ЯСНОЇ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА М’ЯСО-РОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 37-43. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.5