Паулін, О. М., & Нікітченко, М. І. (2023). ВИБІР ЗАСОБУ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (4), 69-78. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.9