Приліпко, Т. М., & Кузьмінська, І. М. (2024). ВИВЧЕННЯ НЕДОЛІКІВ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 140-147. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.16