Ряполова, І.О., і С. Верешко. 2021. «ЕКСПЕРТИЗА М’ЯСНОЇ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА М’ЯСО-РОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ». Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, вип. 2 (Травень):37-43. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.5.