Ряполова, І. і Верешко, С. (2021) «ЕКСПЕРТИЗА М’ЯСНОЇ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА М’ЯСО-РОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ», Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), с. 37-43. doi: 10.32851/tnv-tech.2021.2.5.