[1]
І. Ряполова і С. Верешко, «ЕКСПЕРТИЗА М’ЯСНОЇ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА М’ЯСО-РОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ», tech, вип. 2, с. 37-43, Трав 2021.