[1]
О. М. Безвесільна і М. С. Гриневич, «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ГРАВІМЕТРА», tech, вип. 6, с. 3-9, Лют 2023.