[1]
В. І. Тимощук, А. М. Загриценко, Є. А. Шерстюк, І. В. Чушкіна, і Н. І. Деревягіна, «ПРОГНОЗ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПРОЕКТОВАНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА», tech, вип. 4, с. 208-216, Лис 2023.