Ряполова, І., і С. Верешко. «ЕКСПЕРТИЗА М’ЯСНОЇ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА М’ЯСО-РОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ». Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, вип. 2, Травень 2021, с. 37-43, doi:10.32851/tnv-tech.2021.2.5.