Приліпко, Т. М., і І. М. Кузьмінська. «ВИВЧЕННЯ НЕДОЛІКІВ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ». Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, вип. 5, Січень 2024, с. 140-7, doi:10.32782/tnv-tech.2023.5.16.