ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК КЛЮЧОВА ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНОМУ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.14

Ключові слова:

держава, гібридна війна, інформаційна безпека, інформаційний суверенітет

Анотація

Стаття досліджує проблематику забезпечення національного суверенітету держави внаслідок розгортання гібридних воєн, насамперед у глобальному інформаційному просторі. Це зумовлює необхідність створення ефективної системи забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави. Інформаційна безпека розглядається як система, що забезпечує необхідний рівень стабільності та захищеності політичної, соціально-економічної, військово-оборонної, духовно-культурної та інших сфер і галузей життєдіяльності суспільства від небезпечних, дестабілізуючих негативних деструктивних загроз, здатних завдати шкоду національним інтересам держави, сталому розвитку суспільства, благополуччю та здоров’ю кожного громадянина. Визначається, що гібридна війна становить якісно нову радикальну форму геополітичних і внутрішньополітичних конфліктів латентного й асиметричного характеру, універсальний засіб безкровного забезпечення інтересів суб’єктів ведення інформаційної війни, де основною зброєю виступає інформація, інтернет-мережа та канали масової комунікації, цілеспрямовані на бажану зміну суспільної свідомості, базових цінностей і політичних орієнтації громадян, політичної еліти та вищих керівних кадрів протиборствуючої держави та задля її інформаційного поневолення. З огляду на широкомасштабну гібридну війну проти України та неминучість подальшого зростання загроз у сфері інформаційної безпеки обґрунтовується комплексна модель системи забезпечення національної безпеки держави. Робиться висновок про необхідність активізації дій органів публічного врядування України у напрямку своєчасного виявлення й нейтралізації загроз і ризиків негативного впливу шкідливого контенту національного і світового інформаційного простору, забезпечення задоволення інформаційних потреб людини й суспільства, реалізації національних інтересів держави у глобальному інформаційному просторі та здійснення ефективного захисту інформаційного суверенітету держави.

Посилання

Богданович В.Ю., Ворович Б.О., Марко Є.І. Інформаційна безпека як основа воєнної безпеки держави та суспільства. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2018. № 3. С. 44–48.

Барна О.С. Інформаційний простір України як чинник суспільної консолідації в умовах гібридної війни. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2019. Вип. 86. С. 365–376.

Запорожець С.А. Стан забезпечення інформаційної безпеки України у воєнній сфері в умовах гібридної війни. Politology bulletin. 2019. Iss. 83. С. 16–25.

Ільницька У. Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам. Humanitarian vision. 2016. № 2 (1). С. 27–32.

Калініченко Б. Визначальні напрями формування стратегії протистояння інформаційній війні. Держава і право. Серія : Політичні науки. 2019. Вип. 83. С. 61–73.

Кріслата О. Гібридна війна та її інформаційна складова. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2018. Вип. 8. С. 190–199.

Левантович О. Гібридні війни ХХІ століття: нові виклики для медіапростору. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Вип. 45. С. 52–59.

Мануйлов Є.М., Калиновський Ю.Ю. Аксіологічний вимір інформаційної безпеки української держави. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2017. № 3. С. 13–30.

Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн : монографія / В.С. Куйбіда та ін. ; за заг. ред. В. Куйбіди і В. Бебика. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2019. 380 с.

Парфенюк І. Інструментарій інформаційних війн: традиційні та новітні засоби. Вісник Книжкової палати. 2019. № 1. С. 7–10.

Радковець Ю.І. Ознаки технологій «гібридної війни» в агресивних діях Росії проти України. Наука і оборона. 2014. № 3. С. 36–42.

Україна медійна : на порозі інформаційної революції : монографія / О. Бухтатий, О. Радченко, Г. Головченко ; за наук. ред. Радченка О.В. Київ : Видавець СВС Панасенко, 2015. 208 с.

Туранський М.О. Інформаційно-психологічні операції в гібридній війні: історіографічний аспект. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. 2018. № 1. С. 111–121.

Шемчук В. Концептуальні підходи до розуміння інформаційної війни в сучасному світі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2019. Т. 30 (69). № 3. С. 29–35.

Яфонкін А.О., Шевчук В.А. Інформаційна війна проти держави та інформаційна безпека України. Форум права. 2017. № 5. С. 466–472.

Bhan Ramesh. Information War: (Dis)information will Decide Future Wars. Educreation Publishing, 2017. 200 р.

Der Derian J. Virtuous War: Mapping The Military-Industrial-media-entertainment Network. London: Routledge, 2009. 330 р.

Holloway M. How Russia Weaponized Social Media in Crimea. RealClear Media Group Newsletters. May 10, 2017. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2017/05/10/how_russia_weaponized_social_media_in_crimea_1

Perry Bret. Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations. Small Wars Journal. 2015. Vol. 11, № 8. URL: http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/non-linear-warfare-in-ukraine-the-critical-role-of-information-operations-andspecial-opera11352.html

Ventre Daniel. Information Warfare. John Wiley & Sons, 2016. 352 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-18

Як цитувати

Радченко, О., & Чмир, Я. (2022). ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК КЛЮЧОВА ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНОМУ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 100-108. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.14