ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.16

Ключові слова:

історична пам’ять, історична політика, публічна історія, державне регулювання, публічне управління

Анотація

Стаття присвячена актуальній у сучасному українському суспільстві проблемі державного регулювання гуманітарної політики, а саме створенню законодавчих та інституційних форм реалізації політики формування і збереження національної пам’яті. Автор дає визначення ключових понять зазначеної проблематики – «національна пам’ять», «історична політика» та «публічна історія», а також коротку характеристику теоретичного дослідження зазначеної проблематики як серед українських, так і серед закордонних дослідників. Визначається основна відмінність між «історичною політикою» та «публічною історією». Вказуються недоліки «історичної політики», яку із 2014 р. проводить Український інститут національної пам’яті. Український інститут національної пам’яті (Інститут) – орган виконавчої влади в Україні, котрий виконує провідну роль у процесі реалізації історичної політики, має своїм завданням дослідження, популяризацію та захист історичного минулого, правового забезпечення цього процесу. У статті визначено основні напрями роботи Інституту, а також основні результати його роботи. Наприклад, результативність ухвалення та реалізації «декомунізаційних» законів в Україні, ініційованих Інститутом. Також визначено організаційну структуру Інституту національної пам’яті. Автор вказує власну думку щодо недоліків організації та роботи установи. Автор звертає увагу на деякі приклади використання форм і методів публічної історії, беручи за зразок роботу співробітників Національної академії наук України, які останнім часом системно презентують науково-популярні видання, медіа-проекти й онлайн-курси. Також автор статті наводить власний погляд на перспективи розвитку та вимоги до «історичної політики» та «публічної історії», можливі заходи, спрямовані на покращення реалізації державної політики у сфері збереження національної пам’яті в Україні.

Посилання

De Groot J. Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. London. New-York : Routledge, 2009. 305 р.

Liddington J. What Is Public History? Publics and Their Pasts, Meanings and Practices. Oral History. 2002. № 1 (30). P. 83–93.

Nora P. Between memory and History. Idem. Realms of Memory: Rethinking the French Past. Vol. 1: Conflicts and Division. New York, 1996. P. 7–23.

Репина Л. Наука и общество: публичная история в контексте исторической культуры эпохи глобализации. Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарная науки». 2015. № 3. (157). С. 55–67.

Савельева И. Профессиональные историки в «публичной истории». Новая и новейшая история. 2014. № 3. С. 141–155.

Sayer F. Public History: A Practical Guide. London. New-York : Bloomsbury Publishing Plc, 2015. 159 р.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память. Неприкосновенный запас. 2005. № 2. С. 8–27.

Бондар В. Державна політика історичної пам’яті в Україні 1990–2000-х рр.: основні тенденції. Історіографічні дослідження в Україні. 2013. Вип. 23. С. 377–400.

Голубчик Г. «Публічна історія» як сфера державно-управлінської діяльності: зарубіжний досвід. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 1 (20). С. 51–59.

Зашкільняк Л. Теоретичні проблеми сучасної історичної політики в Україні. RES HISTORICA. 2018. Вип. 46. С. 365–381.

Касьянов Г.В. Історична пам’ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять. Український історичний журнал. 2016. № 2. С. 118–137.

Киридон А.М. Студії пам’яті у сучасній гуманітаристиці: історія становлення. Український історичний журнал. 2017. № 4. С. 150–161.

Колесник І.І. «Місця пам’яті» в культурному просторі історіографії. Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 8. С. 84–93.

Удод О.А. Шкільна історична освіта як репрезентант політики пам’яті. Національна та історична пам’ять. Політика пам’яті у культурному просторі. 2013. Вип. 8. С. 8–14.

istPUBLICA: Публічна історія в Україні та світі: Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 25 жовтня 2019 р. Київ : Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. 64 с.

Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua/. 8. «Історія з м’ясом». URL: https://cutt.ly/bT4TIrK.

«Розсекречені». URL: https://courses.ed-era.com/courses/coursev1: Renaissance+KGB_4+2019_0512/about.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-18

Як цитувати

Сачко, Д. (2022). ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 116-123. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.16