МОДЕРНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.8

Ключові слова:

взаємодія, партнерство, партнерська взаємодія, механізми, соціальне партнерство, соціальна взаємодія, соціальний діалог, партнерські відносини, нормативно-правовий механізм

Анотація

Проаналізовано нормативно-правову основу системи соціального партнерства в Україні. Звернено увагу на те, що наразі в Україні: не прийнятий базовий закон («Про соціальне партнерство в Україні»), який врегулював би головні питання, пов’язані із здійсненням соціального партнерства, зокрема – внормував діяльність соціальних інституцій, які беруть у ньому участь; відсутній механізм притягнення до відповідальності сторін соціального партнерства; зміст колективних угод не охоплює всі сторони соціально-трудових відносин, тим самим не забезпечуючи достатній соціальних захист працівників й належний рівень їх конкурентоспроможності на ринку праці; до процесу колективно-договірного регулювання залучається недостатньо кількість найманих працівників. Запропоновано напрями модернізації нормативно-правового механізму реалізації соціального партнерства на сучасному етапі державотворення. Наголошено на перспективності формування сучасного нормативно-правового забезпечення механізмів реалізації соціального партнерства на засадах: прийняття базового закону «Про соціальне партнерство в Україні»; адаптації чинного українського законодавства до міжнародних норм та стандартів; впровадження Дорожньої карти оптимізації сучасних механізмів реалізації соціального партнерства; стимулювання законодавчої соціальної орієнтації малого бізнесу; розробки нормативно-правових актів, стосовно відповідальності учасників соціального партнерства за невиконання законів, а також угод і договорів; підготовки концептуального документу в частині модернізації соціального партнерства на територіальному рівні та моделі функціонування органів соціального партнерства на територіальному рівні й на рівні об’єднаних територіальних громад з покроковим планом їх реалізації; законодавчого закріплення механізму ресурсного забезпечення процесів соціального партнерства, колективних переговорів на рівні областей, районів та об’єднаних територіальних громад.

Посилання

Конституція України : Закон України від 1 січня 2020 р. № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.11.2021)

Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності : Закон України від 2 листопада 2016 р. № 5026-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text (дата звернення: 15.11.2021)

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 лютого 2010 р. № 2862-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text (дата звернення: 24.11.2021)

Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публічних комунікацій задля успішних реформ. Роботодавець. 28.02.2019. URL: https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-tapublichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html (дата звернення: 16.11.2021)

Процюк С. (2020) Соціальне партнерство як механізм соціального захисту зайнятого населення. URL: https://docplayer.net/51119972-Socialne-partnerstvoyak-mehanizm-socialnogo-zahistu-zaynyatogo-naselennya.html (дата звернення: 24.11.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Капустян, В., & Костюніна, Ю. (2022). МОДЕРНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 54-60. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.8