ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМ ПРО ПРИЄДНАННЯ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА ФЕЙКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.5

Ключові слова:

референдум, місцевий референдум, псевдореферендум, законність проведення псевдореферендуму, втручання в справи суверенної держави, місцеві колаборанти, фейкові результати

Анотація

У статті проаналізовано законодавче підґрунтя проведення в Україні всеукраїнського та місцевих референдумів; з’ясовано, що Конституція України закріплює положення про те, що для проведення всеукраїнського референдуму є певні умови (референдум призначає Верховна Рада України або Президент України, або він відбувається за народною ініціативою). Крім того, питання про зміну території України розглядається виключно на всеукраїнському референдумі; доведено, що у зв’язку із втратою чинності Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» наразі проведення в Україні місцевих референдумів не уявляється можливим, оскільки новий закон парламентом досі не ухвалено, хоча у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт «Про місцевий референдум», показано, що «референдуми» на тимчасово окупованих територіях України є незаконними, а отже, не мають жодної юридичної сили; проаналізовано «практику» проведення країною-агресором «референдумів» в Автономній Республіці Крим (2014 р.) та в Донецькій і Луганській областях України (2014 р.); описано підготовку та хід проведення псевдореферендуму в Херсонській області; відслідковано, що проведення «референдуму» на Херсонщині так звана «влада» планувала ще з самого початку окупації області, водночас він постійно відкладався, насамперед через потужний громадський спротив жителів регіону; доведено, що так званий «референдум» про приєднання до РФ, проведений на Херсонщині, не відповідав ні міжнародному, ні українському, ні російському законодавству, його наслідки не визнає жодна країна цивілізованого світу; показано, що всіх учасників псевдореферендуму на території Херсонської області буде покарано відповідно до чинного законодавства України, за всіма такими фактами поліція області вже відкрила кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», «Державна зрада» та «Колабораційна діяльність».

Посилання

Андреєва О.І. До питання легітимності референдуму: порівняльний аналіз процедури та результатів Шотландського, Кримського та Каталонського референдумів. Форум права. 2019. № 1. С. 62-70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2019_1_11 (дата звернення: 29.01.2023).

Білан С.В. Зародження та становлення інституту референдуму: історично-конституційний аналіз ранніх форм референдуму. Право і суспільство. 2017. № 2 (2). С. 7-10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2017_2(2)_4 (дата звернення: 29.01.2023).

Божко В.М. Врегулювання відносин місцевого референдуму – передумова подальшої реалізації реформи децентралізації. Правова держава. 2021. № 44. С. 21-29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2021_44_4 (дата звернення: 29.01.2023).

Гуцало Л. Каталонські референдуми 2014 р. та 2017 р.: позиції центральної та регіональної влади : Емінак. 2021. № 2. С. 256-265. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2021_2_22 (дата звернення: 29.01.2023).

Задорожня Г.В., Задорожний Ю.А. Юридичні позиції Конституційного Суду України щодо референдуму як форми прямої демократії. Право України. 2020. № 8. С. 72-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_8_7 (дата звернення: 29.01.2023).

Калініченко О.Ф., Головчак В.В. Референдум як форма безпосередньої демократії. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. 2020. № 11(1). С. 102-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2020_11(1)__17 (дата звернення: 29.01.2023).

Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Предмет референдуму: порівняльно-правовий аналіз Конституцій України та європейських держав. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2020. Вип. 43. С. 34-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2020_43_9 (дата звернення: 29.01.2023).

Клименко О.М. Розвиток законотворчих ідей щодо конституційної моделі інституту всеукраїнського референдуму. Право України. 2020. № 8. С. 105-120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_8_9 (дата звернення: 29.01.2023).

Кибіч Я.В. Медійний супровід та його вплив на результати референдуму про вихід Британії з ЄС. Медіафорум : аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. 2020. Т. 8. С. 102-114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2020_8_9 (дата звернення: 29.01.2023).

Конституція України : Закон від 28 червня 1996 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 29.01.2023).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 29.01.2023).

Куян І.А. Доктринальні питання конституційно-правових засад інституту всеукраїнського референдуму. Право України. 2020. № 8. С. 53-71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_8_6 (дата звернення: 29.01.2023).

Лопушинський І.П. Референдум як форма партисипативної демократії. Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін. Київ : КиМУ, 2019. Вип. 16. С. 234-265. URL: http://vmv.kymu.edu.ua/series/vipusk16/vipusk16.html (дата звернення: 29.01.2023).

Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Місцевий референдум в Україні: актуалізація проблеми на новому етапі державотворення. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : матеріали 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. Херсон : ХНТУ, 2019. С. 102-104 (дата звернення: 29.01.2023).

Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Народовладдя через референдум: нові законодавчі ініціативи Президента України. Ціннісний вимір політичної діяльності : збірник наукових праць / Редколегія: Ю.М. Бардачов, Ф.Г. Семенченко, О.М. Момоток та ін. Херсон : вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 11-15 (дата звернення: 29.01.2023).

Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Посилення впливу громадян України на рішення влади через референдуми та опитування. Державна політика щодо місцевого самоврядування : стан, проблеми та перспективи. матеріали 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. Херсон : ХНТУ, 2020. С. 82-85 (дата звернення: 29.01.2023).

Любченко П.М. Проблемні аспекти адміністрування процесу всеукраїнського референдуму. Право України. 2020. № 8. С. 121-137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_8_10 (дата звернення: 29.01.2023).

Новиков О.В., Ткач Д.К. Референдум як форма народовладдя: застосування досвіду зарубіжних держав в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019. № 7(2). С. 57-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2019_7(2)_15 (дата звернення: 29.01.2023).

Палєєва Ю.С. Актуальні питання, пов’язані з проєктом Закону України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Право». 2021. № 1. С. 72-77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vunobpr_2021_1_11 (дата звернення: 29.01.2023).

Пшивора Б., Ільницький О., Ільків Н. Місцеві референдуми в Україні і Республіці Польща : проблемні питання правового регулювання. Український часопис конституційного права. 2020. № 1. С. 3-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukjourcoml_2020_1_3 (дата звернення: 29.01.2023).

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 / Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 29.01.2023).

Про всеукраїнський референдум : Закон України від 26 січня 2021 р. № 1135-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text (дата звернення: 29.01.2023).

Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України від 3 липня 1991 року № 1286-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-12#Text (Закон втратив чинність на підставі Закону № 5475-VI (5475-17 ) від 06.11.2012 р., ВВР, 2013, № 44-45, ст.634 – Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 4-р/2018 від 26.04.2018 р.) (дата звернення: 29.01.2023).

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 29.01.2023).

Про місцевий референдум : проєкт Закону України, внесений до Верховної Ради України народним депутатом України Стефанчуком Р.О. та ін., зареєстрований 19 травня 2021 р. № 5512 / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71942 (дата звернення: 29.01.2023).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 29.01.2023).

Равлюк А.Г. Міжнародні засади проведення загальнодержавного референдуму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2020. Вип. 62. С. 116-121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_62_21 (дата звернення: 29.01.2023).

Сенніков В.Ю. Деякі питання вдосконалення законодавства у контексті конституційно-правового регулювання всеукраїнського референдуму. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2022. № 10. С. 31-35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2022_10_8 (дата звернення: 29.01.2023).

Сердюк Л.М. Інтерпретація понять «юридичні гарантії виборчих прав громадян України» та «юридичні гарантії права громадян України на участь у всеукраїнському та місцевому референдумі» у сучасній доктрині конституційного права. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 2. С. 46-50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_2_10 (дата звернення: 29.01.2023).

Скрипнюк О.В., Ковальчук В.Б. Чи стане всеукраїнський референдум дієвим механізмом демократичної легітимації в умовах сучасного конституціоналізму? Право України. 2020. № 8. С. 83-104. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_8_8 (дата звернення: 29.01.2023).

Український південь : офіційний сайт інформаційного видання. URL: https://pivdenukraine.com.ua/ (дата звернення: 29.01.2023).

Федоренко В.Л. Сутність, походження і формування конституційних основ референдумів та основних моделей референдної демократії. Право України. 2020. № 8. С. 18-52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_8_5 (дата звернення: 29.01.2023).

Шинкаренко О.Є. Референдуми в Криму та на Донбасі як спроба легітимації підходів до перегляду територіального устрою України. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Вип. 8. С. 155-161. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2014_8_19 (дата звернення: 29.01.2023).

Янчук Я.О., Мазур Т.В., Саєнко О.С. Напрямки удосконалення законодавства про місцеві референдуми в умовах глобалізації. Журнал східноєвропейського права. 2021. № 85. С. 50-58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2021_85_7 (дата звернення: 29.01.2023).

Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 29.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06

Як цитувати

Лопушинський, І. П., Клюцевський, В. І., & Момоток, О. М. (2023). ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМ ПРО ПРИЄДНАННЯ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА ФЕЙКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 27-43. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.5