РОЛЬ ЦІЛІСНОЇ ПРОГРАМИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.9

Ключові слова:

гендер, гендерна демократія, система публічного управління, цілісна програма, методологічне забезпечення, сучасні підходи, методи, принципи

Анотація

У статті представлено аргументацію щодо значущості ролі вироблення цілісної програми методологічного забезпечення дослідження гендерної демократії в системі публічного управління. У ході нашого дослідження, було підтверджено, що сучасне державне управління постає одним із структурних компонентів публічної політики, який є процесом, що наповнений політичною владою, державною владою, суспільством і громадами. Окреслену програму визначено як «концентрований екстракт», який крім традиційних та загальнонаукових підходів та методів наповнюється сучасними спеціальними методами, підходами та принципами, що не є статичними, оскільки віддзеркалюють суспільну динамічність і трансформаційність. У цьому контексті сучасними науковими підходами окреслено міждисциплінарний, соціокультурний, соціопсихологічний та архетипнй, застосування яких сприяє підвищенню інструментальних можливості вживаних методів, принципів та орієнтація на визначення особливостей реалізації гендерної демократії в системі публічного управління України. Доведено, що проведення дослідження на засадах міждисциплінарного підходу відкриває можливість побудувати стратегію для його реалізації, що спрямовує на актуальну в сучасній методології гуманітарних наук антропоцентристську парадигму дослідницької діяльності. Підтверджено, що в умовах безперервних суспільних змін, соціальної активності та емерджентності, антропоцентризм та його основний принцип рівноправ’я, постають основою вироблення цілісної методологічної програми дослідження гендерної демократії в системі публічного управління України. Подальші дослідження проблем гендерної демократії в системі публічного управління України передбачає розвиток її теоретико-методологічних підходів та оновлення базових понять, що співвідносяться з вимогами сучасного українського суспільства до системи публічного управління України.

Посилання

Баласинович Н. О. Гендерна демократія: особливості становлення в Україні / Політикус : наук. журнал. 2020. № 5. С. 29–34. (дата звернення: 10.08.2022)

Бачинин В. А. Социология: три курса лекций студентам-юристам. Харьков: Консум, 2003. 576 с.

Грицай І. О. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика: монографія. Київ: «Хай-Тек Прес», 2018. 560 с.

Копієвська О.Р. Гендер у контексті сучасних соціокультурних процесів / Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні. Київ: Юридична думка, 2010. 352 с.

Кравець В. П., Говорун Т.В., Кікінежді О. М. Ґендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2013. 448 с.

Наливайко Л. Р. Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, філософські, педагогічні, лінгвістичні та культурологічні засади: монографія Київ: «ХайТек Прес», 2018. 348 с.

Пашко І. С. Гендерна політика в системі державної служби України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2018. № 3. С. 165–170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_3_23 (дата звернення: 01.08.2022).

Резник Ю.М. Методология социокультурных исследований / Вопросы социальной теории. 2008. Т. II. Вып 1(2). С. 305–328.

Руденко С, Сапенько Р., Базалук О., В. Титаренко. Особенности управления международными образовательными проектами между вузами Польши и Украины / Научный весник НХУ. 2018. URL : https://www.academia.edu/73643251/Management_features_of_international_educational_projects_between_universities_of_Poland_and_Ukraine (дата звернення: 05.08.2022).

Скакун І. Ідеї людиномірності в сучасній українській філософії / Релігія та соціум. 2015 № 1–2 (17–18). С. 62–67.

Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; за заг. ред. В. П. Кравця, О. М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ, 2020. 288 c.

Черняхівська В. Шляхи вдосконалення гендерної політики в системі державного управління. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державна служба, 10 (1), 47-52. URL : https://doi.org/10.17721/2616-919 3.2018/10-10/12 (дата звернення: 02.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06

Як цитувати

Новаченко, Т. В., & Беркут, М. С. (2023). РОЛЬ ЦІЛІСНОЇ ПРОГРАМИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 64-71. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.9