ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.5

Ключові слова:

підприємництво, регулювання, державна політика, малий та середній бізнес

Анотація

У статті виявлено, що лідируючі позиції у структурі економіки більшості країн ЄС займає мале та середнє підприємництво (МСП), оскільки має низку суттєвих переваг, а саме: високий ступінь гнучкості, швидка адаптація до кон’юнктурних змін ринку, мож- ливість розвитку конкуренції в галузях, оперативна реакція на потреби та смаки спо- живача, можливість створення нових робочих місць. Визначено, що підтримка малого та середнього бізнесу має бути пріоритетним напрямом економічної політики будь-якої розвиненої держави, адже малий та середній бізнес має ряд переваг, які багато в чому обумовлені його характеристиками. Обгруновано, що мале підприємництво займає осно- вне місце в аграрному секторі більшості країн світу, важливим воно є і для економіки України. Стан його розвитку є визначальним у забезпеченні зайнятості сільського насе- лення, продовольчої безпеки країни, збереженні природних ресурсів.

Посилання

Головня Ю.І. Детермінанти розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні. Економічний простір. 2014. № 90. С. 88–96.

Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ). URL: http://www.lev.org.ua/about.html.

Малий бізнес: навіщо він потрібен високорозвиненій країні: Матеріали сайту "Prostobiz.ua". URL: http://ua.prostobiz.ua/biznes/rozvitok_biznesu/statti/maliy_biznes_navischo_vin_p otriben_visokorozvineniy_krayini.

Усик В.І. Розвиток поняття «сектор малого та середнього бізнесу» в Україні та ЕС. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 4. С. 53–58.

Effective Policies for Small Business: A Guide for the Policy Review Process and Strategic Plans for Micro, Small and Medium Enterprises Development. UNIDO. OECD, 2004. 107 p.

Зелена книга малого бізнесу України – 2012 / Д.В. Ляпін, В.І. Дубровський, О.М. Піщуліна, О.П. Продан. Київ : Інститут власності і свободи, 2012. 24 с.

Силкіна Ю.О. Стратегічні пріоритети конкурентного розвитку малого та середнього підприємництва України. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23–24 трав. 2017 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017.

Назаркевич О.Б. Державне регулювання розвитку малого аграрного підприємництва в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / О.Б. Назаркевич. Л., 2016. 286 с.

Коротенко Н.П. Порівняльна характеристика ДРЕ в Україні та країнах ЄС. Державне регулювання підприємництва. Розвиток підприємництва. Актуальні проблеми економіки. 2006. №. 2. С. 4–13.

Ольвінська Ю.О. Особливості державного регулювання малого підприємництва у країнах світу. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 2, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-25

Як цитувати

Карташова, О. (2021). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 30-38. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.5