УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Автор(и)

  • В. А. Кручиненко

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.8

Ключові слова:

фінансове забезпечення, підприємства, аграрний сектор, кореляцій- но-регресійний аналіз, ресурси

Анотація

У даній науковій роботі визначено зміст категорії «фінансове забезпечення». За допо- могою кореляційно-регресійного аналізу встановлено значущість джерел фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору. Сформовані моделі множинної регресії, які описують залежність параметрів такого розвитку і обсягів ресурсів за різними джере- лами фінансового забезпечення.

Посилання

Алексійчук В.М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК . Економіка АПК. 1998. № 1. С. 40–45.

Амбросов В.Я., Онєгіна А.М. Формування кредитного ринку в системі агробізнесу США. Економіка АПК. 2001. № 2. С. 115–116.

Болдирєва Л.М. Розвиток агропродовольчого сектора економіки України: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 414 с.

Буздуган Я. Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні. Віче. URL: http://www.viche.info/journal/960/.

Бучнєв М.М. Розвиток власності та його вплив на підвищення ефективності аграрних підприємств в період інституційних трансформацій : монограф. Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2020. 275 с.

Гавриленко Т.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств в сучасних умовах . Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2016. № 12 (22).

Ґудзь О.Є. Забезпечення сільськогосподарських підприємств кредитними ресурсами. Економіка АПК. 2003. №1. С. 86–90.

Дікань Л.В. Голуб Ю. Фінансове забезпечення діяльності підприємства: сутність та джерела. Економіка розвитку. 2007. № 3 (43). С. 65–68.

Дмитрик О.В. Організаційно-економічні засади державної підтримки функціонування особистих селянських господарств. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 71–75.

Забаштанський М.М. Фінансове забезпечення комунальної сфери : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит». Ірпінь, 2009. 22 с.

Застрожнікова І.В. Державна підтримка інфраструктури села як передумова сталого розвитку сільського господарства країни. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету(економічні науки); за ред. М. Ф. Кропивка. Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. № 1. С. 148–152.

Збарський В.К. Соціально-економічні умови розвитку селянських домогосподарств: монографія. Мелітополь : ТДАТУ. Вид-во «Люкс», 2017. 294 с.

Ільчук О.М. Державна підтримка сільського господарства в Україні Економіка АПК. 2019. № 2. С. 93–98.

Макаренко Ю.П. Аграрні малі господарства: умови та шляхи розвитку. Дніпропетровськ : Січ. 2012. 680с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm.

Саблук П. Т., Кропивко М. Ф. Напрями поглиблення аграрної реформи на сучасному етапі розвитку АПК. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 137 с.

Потапов О.С. Сільське господарство України: сучасний стан та особливості розвитку Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 9. С. 136–147.

Пугачов М.І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін Економіка АПК. 2017. №5. С. 12–18.

Стецюк П.А. Теоретичні основи бюджетного планування сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2007. № 1. С. 109–113.

Савчук В.А. Фінансове забезпечення виконання функцій держави. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 22. С. 46–49.

Погріщук Г.Б. Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища: автореф. дис. канд. екон. наук. Тернопіль, 2005. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-25

Як цитувати

Кручиненко, В. А. (2021). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 61-69. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.8