МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ: ІНСТРУМЕНТИ АУТСОРСИНГУ ТА ІНКЛЮЗІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.7

Ключові слова:

модернізація, місцеве самоврядування, публічне управління, інклюзія, інструменти аутсорсингу

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми удосконалення механізму модернізації системи публічного управління в місцевих органах влади; проаналізовано теоретичні та методологічні основи державної політики щодо ефективного функціонування органів місцевого самоврядування, теоретичні аспекти публічного управління економічним розвитком та розвитком територіальних громад в сучасних умовах, теоретико-методологічні підходи розвитку інструментів аутсорсингу та цифрової та соціальної інклюзії; ключову роль органів місцевої влади у формуванні основних інструментів публічного управління розвитком основних аспектів врядування в умовах реформування органів публічної влади; обґрунтовано розгляд процесу реалізації та розвитку провідних домінант публічного управління розвитком питань інклюзивного місцевого розвитку та застосування інструментів аутсорсингу в органах місцевого самоврядування, що дало змогу дослідити концептуальні засади елементів урядування в Україні; розкрито особливості інституційного механізму забезпечення реалізації аутсорсингу задля ефективного функціонування органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі розвитку дало змогу виділити ключові фактори впливу на нього; доведено, що запровадження концепції та відповідної моделі публічного управління та місцевого розвитку в Україні з метою розв’язання актуальних проблем державного управління, адміністрування, розбудови територіальних громад вимагає модернізації системи публічного управління та адміністрування, формування нових підходів до застосування належного публічного управління та місцевого самоврядування; проаналізовано наукові підходи до аналізу питання щодо розробки механізму модернізації системи публічного управління на засадах аутсорсингу; обґрунтовано побудову та аналіз інструментарію підвищення якості інклюзії забезпечення органів місцевого самоврядування, в основу якого покладено принцип місцевого інклюзивного розвитку (тобто вибір альтернатив розвитку господарської системи на підставі національних цілей подолання нерівності та поліпшення якості життя людини); запропоновано застосування проектного підходу в забезпеченні ефективності роботи об’єднаних територіальних громад щодо механізму модернізації системи публічного управління та адміністрування місцевим розвитком в Україні на засадах аутсорсингу, яка спрямована на досягнення цілей і завдань на відповідних рівнях публічного управління та місцевого самоврядування.

Посилання

Валевський О.Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження:[монографія]. Київ : НІСД, 2001. 242 с.

Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні: монографія / за заг. ред. Н. С. Орлової. Харків: Право, 2020. 264 с.

Шевченко О.О. Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 304 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shevchenko_Olena/Metodolohiia_doslidzhennia_evoliutsii_hospodarskoi_systemy_u_svitovii_ekonomichnii_dumtsi_kinets_KhI.pdf? (Дата звернення 27.08.2023).

Шевченко О. О., Кершев В.А., Лашина І.С. Концепція соціального захисту населення: парадигмальні засади змін. Вчені записки Таврійського нац. ун-ту імені В.І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2020. Том 31 (70). № 4. С. 57–62. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_4/31_70_4_2.pdf (Дата звернення 08.09.2023).

Гриценко А. Реконструктивний економічний розвиток, зміст, основні напрями і вектор соціальної справедливості. Економічна теорія. 2016. № 4. С. 5–19.

Кожина А.В. Теорії інклюзивного місцевого розвитку та її взаємозв’язок з теоріями територіального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. № 22/2018. С. 102–109. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2018/19.pdf (Дата звернення 19.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Як цитувати

Шевченко, О. О., Єршов, В. О., & Коростильова, О. О. (2023). МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ: ІНСТРУМЕНТИ АУТСОРСИНГУ ТА ІНКЛЮЗІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 57-62. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.7