СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.9

Ключові слова:

громадянське суспільство, державна політика, система, державне управління, державна влада, громадські організації, взаємодія

Анотація

У статті розглянуто сутність функціонування громадянського суспільства в сучасних умовах воєнного стану, доведена актуальність зазначеної теми та обґрунтована її мета. На основі існуючих досліджень з’ясовано теоретичні засади побудови сучасного громадянського суспільства. Зазначено, що в сучасному науковому просторі досі не з’явилось чіткого визначення зазначеної категорії, виходячи з цього запропоновано авторське визначення зазначеного терміну та виділено зі запропонованого трактування три складових, за допомогою яких зроблено спробу довести сутність функціонування сучасного громадянського суспільства. З приводу цього в роботі зазначено, що в становленні українського громадянського суспільства простежується трансформація під впливом реформаторських чи революційних сил (Помаранчева революція) та (Революція гідності), а апогеєм трансформації стала військова агресія рф, що призвело до формування нової моделі громадянського суспільства. Наведено аналіз кількості громадських та благодійних організацій, збільшення кількості яких свідчить про наявність трансформаційних перетворень в державі. В статті зазначено, що результатом функціонування демократичного громадянського суспільства може бути сталий соціально-економічний розвиток держави, критеріями оцінки якого можуть виступати якість та рівень життя населення держави. В оцінку якості життя наведено показники громадянського суспільства, з приводу цього приведено приклади методів оцінки якості життя. В роботі стверджується, що ефективний соціально-економічний розвиток соціальної держави залежить від взаємовідносин громадянського суспільства та держави. За умов обрання державою демократичного курсу розвитку, державна влада сприяє впливу більшості на державну політику. Наявність дієвого громадянського суспільства є одним з основних постулатів демократичної держави, оскільки без нього існування такої держави не можливе.

Посилання

Eva Bellin Civil society in formation: Tunisia URL: https://www.brandeis.edu/politics/people/faculty/pdfs/bellin-civil-society-in-formation.pdf

Формування та становлення громадянського суспільства в Україні: монографія. авт.кол.: В.І. Цимбалюк, В.І. Гришко, І.В. Міщук та ін. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019 158 с.

Головаха Є. Українське суспільство: шляхи трансформації. Український соціологічний журнал. 2016. № 1–2. С. 26–30.

Звіт за результатами дослідження «Громадянське суспільство України в умовах війни» URL: https://ednannia.ua/189-doslidzhennia/12456-gromadyanskesuspilstvo-ukrajini-v-umovakh-vijni-2022-zvit-za-rezultatami-doslidzhennya-3

Вимірювання якості життя в Україні, Аналітична доповідь, Лібанова Е.М., Гладун О.М., Лісогор Л.С. та ін. К.: 2013. 48 c.

Ільїна М.В. Соціально-економічна роль некомерційних організацій у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Механізм регулювання економіки. 2011. № 3. С. 28–37.

Чотиривимірний простір суспільного блага URL: https://spilno.org/article/chotyryvymirnyi-prostir-suspilnoho-blaha

Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 2 / За ред. С.В. Мочерного. Львів : Світ, 2006. 568 с.

Бабарикіна Н.А. Громадянське суспільство як засіб гармонізації відносин між державою і громадянами. Грані. Політологія. 2014. № 11. С. 71–76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Як цитувати

Якубовський, Я. С. (2023). СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 70-75. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.9