ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.7

Ключові слова:

публічна влада, органи публічної адміністрації, органи публічної адміністрації військово-цивільного характеру, військово-цивільні адміністрації, військові адміністрації

Анотація

У статті проаналізовано погляди науковців щодо проблематики функціонування органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру: військово-цивільних та військових адміністрацій. Відзначено, що створення військово-цивільних адміністрацій, як органів державного управління, було, у свій час, результатом пошуку моделі, що мала прийти на зміну місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. В умовах, що склалися, було створено якісно нову форму місцевого управління військово-цивільного характеру, що в цілому підтвердила свою дієвість в умовах, що склалися. Це у повній мірі стосується і військових адміністрацій. Акцентовано увагу на науковій дискусії щодо моделі функціонування таких органів, їх компетенції, повноважень тощо. Узагальнено існуючі підходи та виділено напрямки удосконалення діяльності військово-цивільних адміністрацій: оновлення чинного законодавства, що регулює діяльність військово-цивільних адміністрацій, проведення інституційних змін (пошук моделі, структура тощо), організація роботи, застосування нових форм і методів тощо. Наголошено, що створення дієвих органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру неможливе без розроблення розгалуженої нормативно-правової бази, яка забезпечувала б стабільне правове регулювання діяльності таких органів, наукових напрацювань, спрямованих на розроблення теоретичного підґрунтя їх нормативно-правового регулювання, принципів та підходів до управління територіями, що перебувають у зоні воєнного конфлікту тощо. Відзначено, що дослідження функціонування публічних органів влади військово-цивільного характеру має здійснюватися у перспективному вимірі, тому що їх діяльність буде певний період актуальною і після завершення війни. Наголошено на дослідницькій перспективі зазначеної проблематики та подальшому системному та комплексному вивченні.

Посилання

Про військово-цивільні адміністрації. Закон України від 3 лютого 2015 року № 141- VIII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text

Шевченко В.Й. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2019. 215 с.

Лялюк О.Ю. Військові та військово-цивільні адміністрації в системі територіальної організації влади в Україні: компаративний аналіз. URL: ile:///D:/Загрузки/256296-Article Text-599580-1-10-20220701.pdf

Коліушко І. Закон про військово-цивільні адміністрації був неконституційним. Цю практику не можна поширювати. URL: https://pravo.org.ua/blogs/zakonpro-vijskovo-tsyvilni-administratsiyi

Маслова Я. І. Військово-цивільні адміністрації як суб’єкт публічного адміністрування. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 213–216.

Ануфрієв М. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій в зоні проведення антитерористичної операції. Наукові праці Міжнародної Академії управління персоналом. 2016. № 50. С. 73–76.

Про військово-цивільне адміністрування. Проект закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62487

Про нотаріат. Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. (редакція від 09.06.2023 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text

9.Якими мають бути перші кроки з відновлення української влади на деокупованих територіях: цитати з обговорення. URL: https://decentralization.gov.ua/en/news/16682

Арсентьєва О.С., Котова Л.В., Татаренко Г.В., Гніденко В.І., Колесник В.Е., Тютюнник В. Військово-цивільні адміністрації як механізм управління територіями в умовах збройної агресії (Луганська область). URL: file:/// 84%9644-11-23.pdf

Про реалізацію експериментального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2023 р. № 52. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-2023-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Журавель, Т. С. (2023). ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 46-53. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.7